униформи

Желаещите да обновят своята униформа могат да сторят това през м.юни с намаление.

заявления за извънкласни дейности през учебната 2018/2019 година

Желаещите децата им да се включат в извънкласни дейности за учебната 2018/2019 трябва до 29.06.2018 г./от 8 ч. до 16 ч./  да предадат в канцеларията попълнено заявление. Предлаганите групи са: английски език, карате, фехтовка, шахмат, модерен балет, народни танци. Заявлението можете да изтеглите от сайта на училището. /линк/

от перо до корица

Заниманията на участващите в групата "От перо до корица" /по проект "Твоят час"/ ще се проведат от 11.06. до 04.07. вкл. Часовете започват в 8 ч. 20 мин. и приключват в 11 ч. 40 мин. Ще изпратя по децата декларация за информирано съгласие от родител. Моля да я попълните и да я предадете чрез децата.

материали по ии, по дбт

В последната учебна седмица всекидневно ще ни бъдат албумите по ДБТ, материали по ИИ. Децата трябва да донесат и по една малка снимка /може и да не е актуална/.

родителска среща

На 30.05.2018 г. ще има родителска среща. От 18 ч. родителската среща е в класната стая и ще обсъдим резултатите от външното оценяване и приключването на учебната година. От 18 ч. 30 мин. в Актовата зала ще се проведе обща родителска среща във връзка с новосформираните паралелки за пети клас.

учебни часове на 29.05. и на 30.05.

На 29.05. от 12 часа ще се проведе награждаване на отличили се през годината ученици от начален етап. Затова учебните часове на всички ще приключат в 13 ч. 10 мин.

Поради провеждане на заседание на ПС на 30.05.2018 г. - сряда, учебните часове ще приключат в 12 ч. 30 мин.

писмени работи от нво

Родителите, които желаят да се запознаят с писмените работи от външното оценяване могат да направят това в понеделник /28.05./ от 12 часа до 14 часа.

Тържество за раздаване на свидетества за завършен начален етап

Последният учебен час за началния етап на образованието на децата ще се проведе на 1. юни. Допълнително ще съобщя началнния час на тържеството.

Неучебни дни, посещение на музей - 22.05.

Както знаете, на 22.05. - вторник ще посетим музея в Минно-геоложкия университет. Децата трябва да са в двора на училище в 8 ч. 10 мин. Придвижването до МГУ ще стане пеша. Връщането е около 11 ч. 30 мин. - в двора на училище.

Дните понеделник, сряда, четвъртък, петък /21.05., 23.05., 24.05., 25.05. /са неучебни и неприсъствени дни.

Децата са на училище на 28.05. - понеделник.

ученически книжки

Ученическите книжки /бележници/ са събрани от класния ръководител. Ако има текущи оценки - за сведение се нанасят И в бележника за връзка с родител.

учебни часове в понеделник, 14.05.

Поради провеждане на заседание на ПС, учебните часове в понеделник, 14.05. ще приключат в 12 ч. 30 мин.

учебни часове в петък, 11.05.

Учебните часове в петък ще приключат в 13 часа. Децата трябва да са в училище с униформа.

преброяване на врабчетата

Час по врабчета

На 20. април учениците от 2. б клас и г-жа Вергиния Иванова, заедно с Българското дружество за защита на птиците,  проведоха    Час по врабчета в . Идеята на този интердисциплинарен урок  е да въведе малките ученици в темата за врабчетата чрез комбинация от научни факти за вида и рисковете пред него

( Човекът и природата); словесни задачки (Български език и литература) и занимания от сферата на предметите Технологии и предприемачество, Изобразително изкуство  и Музика.

Освен чисто образователни задачи урокът имаше за цел да мотивира децата да се включат в преброяването на врабчетата. 

  На 20. април  малките врабчебройци от 2.б клас  дадоха  старт на  кампанията  на БДЗП„НИЕ ВРАБЧЕТАТА“ 2.

   Врабчетата намаляват и това е факт. За последните 10 години са с 30% по- малко. Ще продължи ли тази тенденция и има ли вероятност любимите ни градски птици да изчезнат напълно от живота ни?

СТАНИ ВРАБЧЕБРОЕЦ

    Преброяването ще е на 12. май (събота) между 9 и 12 часа. Всеки „врабчеброец“ трябва отдели само 10 минути в този времеви интервал. Регистрация на vrabcheta.bg

Резултатите от преброяването ще бъдат обявени на 14 май. Всеки ученик, регистриран на сайта и участвал в броенето, може да спечели екскурзия за целия си клас до природозащитния център „Пода“ край Бургас.

https://btvnovinite.bg/bulgaria/deca-se-vkljuchiha-v-prebrojavaneto-na-vrabchetata-u-nas.html

национално външно оценяване

Графикът за НВО е следният:

1. БЕЛ - 10.05.

2. Математика - 14.05.

3. Човекът и обществото - 16.05.

4. Човекът и природата - 17.05.

Дните, в които има НВО, са редовни учебни дни.

Изпитите започват в 10 часа и са с продължителност един учебен час. Учениците са разпределени в различни стаи, като в една стая ще има ученици от всички паралелки. На учениците ще бъде съобщено в коя стая ще се проведат изпитите за всеки от тях.

За изпита по математика ще трябва да се носят чертожни инструменти /линия, триъгълник, транспортир, пергел/, молив, листове за работни сметки.

За всички изпити ще бъдат необходими молив и по 2 броя химикалки.

Чрез сайта на класа ще бъдете запознати с графика на училищната комисия за информация на учениците и родителите за получените оценки на писмените работи.

04.05.2018

връщане на учебници

Предаването на учебниците ще стане на 16 май.

Бележници

В края на следващата седмица ученическите книжки /бележници/ ще бъдат събрани от класния ръководител.

приключване на учебната година

В седмицата 28.05. - 31.05. всички дни са учебни. Последният учебен час за началния етап на образованието на децата ще се проведе на 01.06.2018 г. Допълнително ще бъде уточнено времето на провеждане на часа.

неучебни дни

Неучебни дни през май


18.05. - 20.05. - Зелено училище 
21.05. - Неприсъствен -ДЗИ 12. клас и НВО 7. клас
22.05. - Присъствен, неучебен, с посещение на музей
23.05. - Неприсъствен -ДЗИ 12. клас и НВО 7. клас
24.05. - Неприсъствен -Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

25.05. - Неприсъствен -Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

справка за получени балове на математически състезания

Родителите, чиито деца ще кандидатстват в специализирани математически учебни заведения, трябва да ми се обадят и по мейла да им пратя заявление за издаване на справка за получения бал. Училището издава бележка само за олимпиадата по математика - общински кръг, олимпиадата по математика - областен кръг, НМС "Европейско кенгуру" - Областен кръг. В заявлението трябва да посочите поотделно точно за кои от тези три състезания желаете да се направи справка. Заявленията трябва да се предадат на класния ръководител най-късно на 09.05., след което класният ръководител ще издаде служебната бележка.

04.05.2018

заявление за спортни дейности в час по ФВС за пети клас

В сряда, 02.05. ще бъдат раздадени на децата заявления за спортните дейности в пети клас /т.нар. модул - допълнителен час по ФВС/. Моля до 8.05. попълнените от родител, подписани от дете и родител заявления, да се предадат на класния ръководител.

Лятна занималня

От 04.06. до 15.06. в 105. СУ се организира лятна занималня. Тя се провежда от 8 ч. 30 мин. до 12 ч. 30 мин. в делничните дни. Часовете се водят от различни учители от целодневната форма на обучение. Групите са сборни за ученици от първи до четвърти клас. Желаещите да участват трябва да предадат на класния ръководител до 15.05.2018 г.  попълнено от родител заявление.

 

Заявлението можете да изтеглите ТУК. Припомням, че заниманията на групата "От перо до корица" започват на 11.06.2018 г. 

информация за детето в албума

Пратила съм по децата декларация, че сте съгласни датата на раждане /без годината/ телефонен номер и мейл да са включени в албума. Ако някой не е съгласен, моля да напише това.

Снимки за албума

На 18.04. /сряда/ ще ни снимат за албума. Моля учениците да бъдат с униформа - жълта униформена блуза с къс или дълъг ръкав /тип Ла коста/ и тъмен панталон или пола /сукман/ от униформата. Ако някое дете отсъства от училище, моля да дойде в 9 часа за снимките.

Национално математическо състезание "Питагор"

Желаещите да участват   националното математическо състезание "Питагор" трябва до 17.04. да представят бележка от родител. Състезанието не е платено и ще се проведе на 28.04. /събота/ от 9 часа. След уточняване на участващите в София - град, родителите на децата, изявили желание да участват ще попълнят декларация къде трябва да заведат децата за състезанието. В декларацията трябва да се фиксира дали родителите са съгласни резултатите да бъдат обявявани публично.Състезанието е анонимно и е с продължителност 120 мин.

В теста има:

1. Десет задачи  с избираем отговор от 4 възможни отговора,

/включващи материал от задължителната подготовка по математика, носещи 4 или 5 точки/

2. Пет задачи с кратък отговор, като всяка от тях се оценява по 7т. /включващи материал и от  задължителноизбираема и свободноизбираема подготовка по математика, каквито часове ние не сме имали/

3. Две задачи с пълно описание, оценявани от 0 до 10 т. /тези задачи отново са от материал от задължителноизбираема и свободноизбираема подготовка/.

Максималният брой точки е 100 т. По време на състезанието учениците нямат право да ползват калкулатори, мобилна техника, математическа и техническа литература. Черновите не се преглеждат и оценяват.

 

смяна на изучавания език в пети клас

Във връзка със запитвания на родители, припомням уточненото на последната родителска среща. Възможно е децата да бъдат приети в пети клас в паралелка Чужд език с първи чужд език Италиански език, но обучението в пети клас по итал. език е ПРОДЪЛЖАВАЩО, т. е. нивото в началото на пети клас е изходното ниво в края на четвърти клас. Обучението по втори чужд език започва от стартово ниво.

нова бланка за заявление в пети клас

Има нова бланка за заявление за пети клас. Изпратила съм я по децата. Попълненото заявление може да бъде предадено на класния ръководител и от детето. Ако имате въпроси във връзка с попълването, можете да я попълните вие в училище или звъннете по телефона.

заявления за пети клас

     От 10.04.2018 г. могат да се подават заявления за пети клас. Заявленията се подават при кл. ръководител до 5.05.2018 г. 

     С критериите за прием в отделните паралелки в пети клас можете отново да се запознаете в сайта на училището: Прием - Пети клас. Бланката за заявление можете да изтеглите също оттам. Линк към сайта на 105. СУ.   

     Заявлението се попълва от родител, а се подпиписва и от родител, и от дете. За родителите, които нямат възможност да принтират бланката, мога да подсигуря, но трябва да ме предупредите.

     При попълване на бланката обърнете внимание на избираемити учебни часове, които се изучават в съответната паралелка. 

     Моля обърнете внимание на забележката:

1. За първи чужд език можете да посочите английски или италиански.

2. Втори чужд език се попълва ЕДИНСТВЕНО за паралелка с разширено изучаване на чужди езици.

3. За втори чужд език можете да посочите английски, италиански или руски.

4. За паралелката Информационни технологии и английски език НЕ СЕ ПОСОЧВА чужд език.

 

учебни часове на 11.04.2018 /сряда/

На 11.04.2018 г. /сряда/ ще има заседание на Педагогическия съвет и учебните часове ще приключат в 12 ч. 25 мин.

родителска среща "На кафе"

На 12.04.2018 г.от 18 часа  ще се проведе родителска среща "На кафе", на която със специалисти и представители на НПО ще се коментират въпроси, свързани със зависимостите на младите хора.

великденско математическо състезание

На 21.04.2018 г. в 119. СУ ще се проведе Великденско математическо състезание. Желаещите да участват трябва  до 11.04.2018 г. да представят бележка от родител и такса 8 лв.

Участващите трябва да се явят в 119. СУ  в 10 часа и да носят със себе си лична карта, чертожни инструменти, химикалки, моливи, работни листи. Състезанието започва в 10 ч. 30 мин. и е с продължителност 120 минути.

Форматът на състезанието: 15 тестови задачи и избираем отговор /всяка задача има само един верен отговор от четири възможни, в т.ч. като четвъртата възможност "друг отговор", който се приема за верен само при записан верен резултат./ 

Родителите водят децата до 119. СУ и ги прибират след приключване на състезанието.

летен морски лагер

Класният ръководител на IV-а клас, г-жа Стоилова организира летен морски лагер в Китен /24.06. - 01.07.2018 г./ С офертата можете да се запознаете по-долу. Повече информация можете да получите от г-жа Стоилова.

Download
морски лагер Парк-2_Китен-2018.pdf
Adobe Acrobat Document 425.3 KB

пролетна ваканция

Учениците са в пролетна ваканция от 31.03. до 09.04.2018 г. вкл.

посещение на концерт

Във връзка с посещението ни на заключителния концерт от програмата "Фортисимо в клас", на 28.03. /сряда/ учениците трябва да носят помагалата само по български език и по математика.

литературен конкурс

капаро за екскурзията

Капарото за екскурзията /петдесет лв./ трябва да се внесе до 27.03.2018 г. /вторник/.

пролетно математическо състезание, организирано от МОН

На 31.03.2018 г. от 9 часа в 128. СУ "Алберт Айнщайн" ще се проведе Пролетно математическо състезание, организирано съгласно графика на МОН за ученическите олимпиади. Желаещите за участват трябва в понеделник /19.03./да представят бележка от родител.

На заявилите участие в понеделник ще дам декларация за информирано съгласие, която родителите трябва да попълнят и във вторник да я предадат. Който има възможност да принтира и да попълни, може още в понеделник да предаде попълнената декларация за информирано съгласие. Образец на бланката е прикачен по-долу.

Състезанието е анонимно. Учебното съдържание е по учебната програма за задлжителна подготовка /зад. 1 и зад.2/ и по учебната програма за свободноизбираема подготовка /зад.3 и зад. 4/.

Времетраенето на състезанието е 4 часа 30 мин. Състезанието е анонимно. 

Учениците, които ще участват, трябва да се явят на 31.03.2018 г. в 128. СУ "Алберт Айнщайн" - ж.к. "Младост" - 2 не по-късно от 8 ч. 30 мин. и ще бъдат допускани само срещу документ за самоличност - лична карта или ученическа книжка. Децата трябва да носят химикалка, молив, чергожни инструменти, работни листи.

 

 

Повече информация за състезанието можете да откриете на сайта на РУО -София.

Download
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ ПРОЛЕ
Adobe Acrobat Document 413.0 KB

Състезанията през следващата седмица

Състезанието "Математика без граници" ще се проведе в сряда, 21.03.2018 г.  от 12 часа. Състезанието "Аз и буквите" ще се проведе на 23.03.2018 г.

европейско кенгуру

Успех на всички, които ще участват в олимпиадата "Европейски кенгуру"!

оферта за тридневна екскурзия

Както се договорихме на родителската среща, прилагам офертата за тридневната екскурзия до Плевен. Моля в понеделник да ми пратите по децата бележка с мнение дали сте съгласни или не да организираме тридневна екскурзия.

Download
екскурзия ПЛЕВЕН-3 дни.pdf
Adobe Acrobat Document 267.4 KB

европейско кенгуру

Състезанието "Европейско кенгуру" ще се проведе на 17.03. /събота/ от 11 ч. до 12 ч. 30 мим. Учениците трябва да са в училище в 10 ч. 30 мин. и да носят лична карта, чертожни инструменти, работни листи, молив, химикалки.

родителска среща

На 15.03.2018 г. /четвъртък/ от 17 ч. 45 мин. ще се проведе родителска среща

учебни часове на 14.03.2018

На 14.03.2018 г. /сряда/ учебните часове ще приключат в 12 ч. 25 мин.

математика без граници

Желаещите да участват в пролетния кръг на състезанието "Математика без граници", което ще се проведе на 27.03., трябва до 9.03. да представят бележка от родител, трите имена на детето на латиница и такса 8 лв.

Аз и буквите

Желаещите да участват в състезанието "Аз и буквите" , което ще се проведе на 23.03., трябва до 08.03. да предадат бележка от родител и такса 6 лв.

отсъствие на класния ръководител и промяна на седмичното разписание

Класният ръководител ще отсъства следващата седмица. Във връзка с това, моля да имате предвид следното:

ü  Във вторник, 27.02. и в четвъртък /29.02./  учебните часове за целия клас приключват в 12 ч. 25 мин. /децата няма да имат информационни технологии/

ü  Родителската среща, предвидена за 28.02.2018 г. се отлага.

ü  Занимания по проект „Твоят час“ в петък няма да има и учебните часове ще приключат в 12 ч. 25 мин.

ü  На 28.02. учебните часове ще приключат в 12 ч. 25 мин., защото ще имаме Педагогически съвет.

 

графици за консултации и за втори час на класа

През втория учебен срок консултации с деца ще има всеки понеделник /втори час на класа/ и вторник от 7 ч. 30 мин. до 8 ч. 10 мин. Консултации с родители има всеки четвърти понеделник от месеца от 7 ч. 30 мин. до 8 ч. 10 мин. /втори час на класа/и всеки вторник от 11 ч. до 11 ч. 40 мин.

учебни часове на 28.02.2018

На 28.02.2018 г. ще има заседание на ПС, затова учебните часове ще приключат в 12 ч. 25 мин.

здравни

Моля да прегледате косите на децата. При необходимост - третирайте и отстанете механично "неканените гости" .

родителска среща

На 28.02.2018 г. от 18 часа ще се проведе родителска среща.

европейско кенгуру

Желаещите да участват в състезанието по математика "Европейско кенгуру", което ще се проведе на 17.3.2018 г./събота/  трябва в понеделник /12.02.2018 г./ да представят бележка от родител. Състезанието е безплатно. Часът и мястото на провеждане на състезанието ще бъдат уточнени по-късно.

твоят час

Заниманията на групата по интереси  "Общувам и разбирам" /"Приятелите на Ябълка"/ през втория учебен срок ще провеждат заниманията си в петък от 13 ч. до 15 ч. 15 мин.

МАТЕМАТИЧЕСКИ СЪСТЕЗАНИЯ - ГРАФИК НА ПРОВЕЖДАНЕ

Състезанието Математика без граници  ще се проведе на 08.02.2018 г. /четвъртък/ от 12 часа в стая 202. Състезанието "Аз и числата" ще се проведе на 09.02.2018 г. /петък/ от 13 ч. 20 мин. в стая 214.

СЪСТЕЗАНИЕ "АЗ ОБЩУВАМ С ЕВРОПА"

Желаещите да участват в състезанието "Аз общувам с Европа" / по чужди езици/, което ще се проведе на 28.02.2018 г. трябва до 08.02.2018 г. да предадат бележка от родител и такса 6 лв.

ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК

Вторият учебен срок започва в сряда, 07.02.2018 г. През втория учебен срок ще учим първа смяна. Учебните часове започват в 8 ч. 20 мин. Учениците трябва да са в училище в 8 ч. 10 мин.  Петият учебен час завършва в 12 ч. 25 мин., а шестият - в 13 ч. 10 мин. Учебната програма е качена в сайта на класа - Седмично и годишно  разписание. Възможна е промяна на учебната програма.