графици за консултации и втори час на класа

През втория учебен срок консултации с деца ще има всеки понеделник /втори час на класа/и вторник от 7 ч. 30 мин. до 8 ч. 10 мин. Консултации с родители има всеки четвърти понеделник от месеца от 7 ч. 30 мин. до 8 ч. 10 мин. /втори час на класа/и всеки вторник от 11 ч. до 11 ч. 40 мин.

Провеждане на  национално външно оценяване за учениците от ІV клас

 

·         Български език и литература  

10.05.2018 г.

·         Математика                 

14.05.2018 г.

·         Човекът и общество   

16.05.2018 г.

·         Човекът и природата                 

17.05.2018 г.

УЧЕБНА ПРОГРАМА НА IV-Б КЛАС ЗА ПЪРВИЯ УЧЕБЕН СРОК

 

 

ПОНЕДЕЛНИК

ВТОРНИК

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

0.

---

---

---

ИТ –I гр. гр.

---

1.

Математика

Английски език

Час на класа

Бълг.език – КРУ

Математика

2.

Английски език

Бълг. език

ФВС

Бълг. език – ИКЧ

ФВС

3.

ФВС

Бълг. език – четене

Английски език

Човекът и природата

Бълг. език – ЗИП

4.

Български език

Човекът и природата

Математика

ФВС – модул

Бълг. език /четене/

5.

Бълг. език /четене/

Изобразително изкуство

Човекът и обществото

Математика

Музика

6.

СИП – Аз и обществото

 

---

 

Домашен бит и техника

ИТ – II гр.

 

---

 

 

Първият учебен час започва в 13 ч. 20 мин. В четвъртък първа група има нулев час ИТ, който започва в 12 ч. 30 мин. Петият учебен час приключва в 17 ч. 30 мин., а шестият – в 18 ч. 15 мин. В четвъртък учениците от първа група приключва учебните часове в 17 ч. 30 мин., а от втора група – в 18 ч. 15 мин.

НАЧАЛО И КРАЙ НА ВАКАНЦИИТЕ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛЯТНАТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА:

01.11.2017 г. – 05.11.2017 г. вкл. – есенна
23.12.2017 г. – 02.01.2018 г. вкл. – коледна за I - XII клас
03.02.2018 г. – 06.02.2018 г. вкл. – междусрочна за I - XII клас
31.03. 2018 г. – 09.04.2018 г. вкл. – пролетна за I - XI клас

НЕУЧЕБНИ ДНИ:

21.05.2018 г. – ДЗИ по БЕЛ и НВО в VII клас по БЕЛ
23.05.2018 г. – втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика
25.05.2018 г. – неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост

НАЧАЛО НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА:

07.02.2018 г. – I - XII клас

КРАЙ НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА:

15.05.2018 г. – XII клас (13 учебни седмици)
01.06.2018 г. – I - IV клас (14 учебни седмици)
15.06.2018 г. – V - VII клас (16 учебни седмици)
29.06.2018 г. – V - VII клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
29.06.2018 г. – VIII - XI клас (18 учебни седмици)