С благодарност към Веси Петрова за последните три презентации.

Свойства и употреба ва веществата /Руми Тунева/. Кликни върху надписа, за да те отведе до тренажора.